- Marinesoldatene har stort utbytte av å være på Værnes.

Sjefen for US Marines har besøkt Værnes.

General Robert Neller (fremst i midten) mellom sjefen for HV 123.Håkon Warø (t.h.) og sjefen for hæren, generalmajor Odin Johannessen (t.v.).  Foto: Forsvaret

New Articles

Sjefen for U.S. Marine Corps, general Robert Neller, har denne uken vært i Norge for å diskutere samarbeidet mellom marinekorpset og det norske forsvaret om trening under arktiske forhold.

Han gir klart uttrykk for at marinesoldatene har stort utbytte av å ligge i Norge og trene under arktiske vinterforhold.

Tapt kompetanse

- Arktiske forhold byr på utfordringer som vi ikke har måttet takle de siste 15-16 årene. Tidligere jobbet vi tett på Norge med dette, men vi har mistet kompetansen litt på veien. Det er dette vi nå bøter på. Vi bygger opp kunnskapen vår om vinterstrid, sier general Robert Neller til nettstedet forsvaret.no.

Frigården

Under besøket på Værnes fikk general Neller en omvisning i fjellagrene på Frigården. Han tok seg også god tid til et allmøte med de amerikanske soldatene som er på Værnes.

Nord-Norge

I tillegg til å besøke Værnes har general Neller også vært i Nord-Norge for å diskutere samtrening mellom Hæren og U.S. Marine Corps. Han har også hatt møter med forsvarssjef Haakon Brun-Hansen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ut 2018

Den såkalte rotasjonsstyrken innebærer at rundt 330 marinesoldater er stasjonert på Værnes for en periode for å trene under vinterlige forhold, før de blir avløst av en ny styrke. Denne avtalen har varighet ut 2018.