Tildeler frivillighetspris og kulturpris

Prisdryss i Malvik

Politikerne i Malvik har i dag tildelt frivillighetsprisen og kulturprisen.

Peder Solem (t.v.) får årets frivillighetspris mens Frida Røsand får kulturprisen for 2017.  

New Articles

Malvik kommune har i formannskap i dag valgt å tildele Malvik kommunes kulturpris 2017 til Frida Røsand, og kommunes frivillighetspris 2017 til Peder Solem.

- På vegne av Malvik kommune vil jeg gratulere Frida Røsand og Peder Solem med prisene, og takke dem for den årelange innsatsen de har lagt ned for kulturen og frivilligheten i Malvik. Vi er glade for å være med å løfte fram og gjøre stas på den gode innsatsen de legger ned for alle oss i Malvik, sier Ingrid Aune.

Frida får kulturprisen

Mer om formannskapets begrunnelse:

Malvik kommunes kulturpris 2017 tildeles Frida Røsand

Frida Røsand er en aktiv kulturarbeider med tilhørighet i Vikhammer og Saksvik skolekorps og Malvik Blandakor. Hun er manusforfatter, prosjektleder, produsent og en veldig aktiv bidragsyter i kulturlivet, i hovedsak rettet mot barn og unge. Hun er kanskje mest kjent som hovedpersonen bak Malvik Blandakor sin oppsetning «Ærta Bærta» siden 2008. Hun er en arbeidende kulturarbeider som ikke er opptatt av å fremheve seg selv, men liker å jobbe aktivt sammen med grasrota av kulturlivet på Ytre Malvik. Vi kommer tilbake med tid/sted for uttdeling.

Frivillighetsprisen til Peder 

Malvik kommunes frivillighetspris 2017 tildeles Peder Solem

Peder Solem er en institusjon når det gjelder frivillig arbeid på Ytre Malvik. Gjennom en rekke tillitsverv i en mannsalder har han sørget for å skape aktivitet og gode arenaer for andre, og han er den som stiller seg fremst når det gjelder å stille opp på dugnadsarbeid. Han har mange byggeprosjekter «på samvittigheten». Peder Solem er æresmedlem i Malvik IL og chartermedlem i Lionsklubb Malvik. Han har vært kontaktperson og aktiv i arbeidet med Pilegrimsleden gjennom Malvik, og i høst har han vært ute og satt opp nye skilt i denne leden. Peder Solem har gjennom sin årelange innsats bidratt til at mange, i alle aldre, blir aktivisert og får bedre fasiliteter å utøve aktiviteten på. Frivillighetsprisen deles ut på Malvik kirkestue mandag 11. november kl. 12.

Stor betydning

- For Malvik kommunes innbyggere er de frivilliges innsats innenfor kultur- og dugnadsarbeid av veldig stor betydning og bidrar i stor grad til at vi har et aktivt lokalsamfunn hvor malvikingene trives. Det at vi er en god kommune å bo i, med et aktivt kultur- og idrettsliv og aktivt dugnadsfolk, gjør også at vi er en kommune som tiltrekker oss kreative, skaperkraftige mennesker. I sin tur bidrar dette også til den sterke veksten vi har sett i nyetablerte bedrifter og nye arbeidsplasser i Malvik. Alt henger sammen med alt, som Gro sa, og det er en stor glede å få være med å gjøre stas på to flotte representanter for kultur og frivillighet i Malvik, sier Ingrid Aune.

Per Jørgen Lorvik som er en av karene i dugnadsgjengen for Malvik kirkestue, sier at de er veldig fornøyd med at Peder får prisen.

Vel fortjent

- Ja det må vi værra!

Og den er vel fortjent, mener Lorvik.

- Han er fagmann når det gjelder snekring på kirkstua de senere årene, så han er en utmerket person. Og det er vel fortjent at han får denne prisen, det er sikkert, sier Lorvik.