Flere har søkt seg fri fra lokalpolitikken

Folkevalgte ber om fritak i Malvik.

Kjell Fahle i Høyre er blant dem som har søkt om fritak fra sine politiske verv i Malvik den siste tiden.   Foto: Trond Nøstberg

New Articles

Malvik kommunestyre skal mandag behandle to søknader om fritak fra politiske verv.

Den ene søknaden er fra Senterpartiets Tonje Sjøvold, som søker fritak fra verv fram til 1. juni på grunn av flytting til Danmark. Sjøvold er partiets femte vararepresentant i kommunestyret og varamedlem til SU ved Vikhammer skole.

Arbeidssituasjon

Høyres Kjell Dahle søker fritak fra sine verv på grunn av sin arbeidssituasjon. Dahle er første var til partiets kommunestyregruppe, han sitter i representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste og er var til representantskapet i Trondheim Havn IKS.

Rådmannen anbefaler at begge søknadene innvilges.

Til Trondheim

Arbeiderpartiets første og sjette vararepresentanter til kommunestyret, Per Arild Lyng og Line Therese Roald Johnsen har varslet at de vil søke fritak fra sine politiske verv i Malvik på grunn av flytting til Trondheim. Deres søknader er foreløpig ikke behandlet.