- Like vanlig som influensa

Angst er mer vanlig enn du tror, men ikke alle forteller om det.

Hvis jeg satt på kontoret og så at det snødde ute, ble jeg veldig urolig.

New Articles

– Psykisk uhelse er like vanlig som influensa, og like ufarlig. Som oftest må du ha litt hjelp og veiledning, kanskje noe medisin. Det går som regel over, men det går også an å dø av det. Det sier Rolf Mollan ved «Rask psykisk helsehjelp».

Hver tredje av oss har psykiske helseutfordringer til en hver tid. 10 prosent eller 2500 personer i Stjørdal har angst. Hver fjerde av oss vil få en angstlidelse i løpet av året, forteller Mollan.

Koster enorme summer

I en kommune som Malvik koster psykiske plager samfunnet 200 millioner kroner i året, mener han. Av dete er 20 prosent kostnader direkte knyttet til legehjelp. Resten er tapt arbeidsfortjeneste og andre indirekte kostnader. Psykiske plager er hovedårsaken til sykefravær (40 prosent). Det er nesten like stort som alle andre sykdommer til sammen. Depresjon alene står for halvparten.

Et tabu

Svært mange velger å holde det for seg selv at de sliter litt med psyken. Psykiske lidelser er på mange måter et tabu, mener terapeuten.

Han opplevde angst selv, og velger å fortelle åpent om det.

Les om det her:

Terapeuten fikk angst selv

Rolf Mollan har hjulpet hundrevis av personer med angst. En dag slo angsten ned i ham selv.

 

– Hvis jeg hadde hatt en annen jobb, så tror jeg ikke at jeg hadde syntes det var så stas å fortelle heller. Mange føler at det er å vise svakhet. Men folk skulle visst hvor mange sjefer og folk i posisjoner, jeg har innom kontoret. Det er langt fra svake personer, sier Rolf Mollan.

Rammer både høy og lav

– 60 prosent av våre pasienter har bachelor eller høyere utdanning. Angsten rammer minst like mange i høye stillinger, som andre, legger han til.

Utvikling av psykiske lidelser skjer ofte i ung alder. Åtte prosent av barn og unge har plager. 25 – 40 prosent har symptomer over flere år, og forekomsten blant unge er økende.Psykiske lidelser er største årsak til uføretrygd i befolkningen helt opp til 50-års alder.

Tilbud om kurs

– Her i regionen arrangeres anonyme kurs det man blant annet lærer om hva som faktisk skjer i kroppen . Det er ikke lagt opp til at folk skal si noe om seg selv, og det er både folk som har angst selv, arbeidsgivere og andre på kursene som er der for å lære. Hvis man trenger det, kan man ta kontakt for individuell oppfølging. Stjørdal er en av ikke så mange kommuner som har tilbudet «Rask psykisk helse-hjelp». De fleste klarer seg i snitt med seks timer, sier Rolf Mollan.

Det er ikke noe poeng å gå rundt og ha det vanskelig. Søk hjelp, sier han.