Debatt:

«Hvorfor har vi kommet dit at i jaget etter å spare penger, jager vi på de svakeste i vårt samfunn?»

Kåre Børseth nestleder i Stjørdal pensjonistlag.  Foto: Jan Erik Sundøy

New Articles

Jeg ser i Bladet at leder i komité levekår har mange gode tanker om omsorgstjenestene i Stjørdal. Men jeg synes sigarføringen er litt for høy når han kan hevde at omsorgtjenesten drives så effektivt at det blir mye penger til overs.

Da må jeg spørre: Har ikke komite levekår registrert at omsorg sliter med bemanning og utstyr på sykehjem og bosentra?

Jeg tenker spesielt på flere aktiviteter. Det er greit med flotte bygg, men det skal også være noen som skal betjene disse byggene. Hva skal spares for å få dette til å fungere?

Det er ikke lenge siden det var forslag om å spare forskjellige tiltak. Hvorfor har vi kommet dit at i jaget etter å spare penger, jager vi på de svakeste i vårt samfunn?

Jeg hadde ønsket meg at noe av disse skrytepengene hadde blitt brukt til forebygging. De eldre og ansatte hadde virkelig fortjent dette så at deres hverdag hadde blitt lettere og hanskes med.

Vask av Halsen Sykehjem

Noen tanker om nedvaskingen av Halsen sykehjem.

Jeg har fått noen uttalelser fra noen som er frustrert over visse ting som ikke er bra rundt organiseringen av en så viktig jobb som å fjerne bakterier på et sykehjem med mange pasienter som skal ha sin daglige pleie.

Jeg er informert om at det var betjeningen som ble satt til denne jobben. De måtte vaske sykehjemmet i tillegg til daglig stell av pasientene.

Dette renholdet burde være en oppgave for et spesielt firma som har dette som sitt fag.

De ansatte hadde også dårlig utstyr for denne oppgaven. Og de er ikke kvalifisert for denne type vasking.

Håper at for framtidig utbrudd av sånne dimensjoner, styrkes beredskapen og at profesjonell hjelp blir tilkalt.

Dette er noen tanker mange har kommet med, dette må vi ta alvorlig og sikre oss for framtida.

Kåre Børseth,

nestleder i Stjørdal Pensjonistlag