Mediekonsern kjøper gratisavis

Daglig leder i Stjørdals-Nytt Paal Larsen, direktør lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge Henning Johansen og markedssjef i Stjørdals-Nytt Dag Larsen. 

New Articles

Polaris Media Midt-Norge har inngått avtale med eierne av Midt-Norsk Avisdrift AS, som utgir Stjørdals-Nytt, om kjøp av 40 prosent av aksjene i selskapet.

Det skriver mediekonsernet i ei pressemelding fredag.

Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS er fra før eier av 40 prosent av aksjene i selskapet. Dette gir Polaris Media Midt-Norge AS direkte og indirekte en eierandel på 80 prosent i selskapet.


 

Godt fornøyd

– Vi ønsker at selskapet skal utvikle seg videre som en selvstendig gratisavis for lesere og annonsører i Værnesregionen, både på papir og digitale flater. Vi er veldig godt fornøyd med at Paal Larsen og Dag Larsen ønsker å fortsette som henholdsvis daglig leder og markedssjef, sier direktør for lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge, Henning Johansen.

Stjørdals-Nytt er en gratisavis for Værnesregionen i Trøndelag og kommer ut én dag per uke. Den omdeles til om lag 20 000 husstander. Polaris Media MidtNorge ønsker å styrke Stjørdals-Nytt i leser- og annonsemarkedet gjennom videre utvikling av både papirproduktet og nettavisen.


 

Startet i 1980

– Vår far startet Stjørdals-Nytt i 1980. Vi overtok eierskapet etter ham i 1993. Det er krevende tider for alle som driver i mediebransjen, ikke minst for gratisaviser. Dette har også vi merket. Derfor har vi valgt å ta dette grepet nå, sier daglig leder Paal Larsen i pressemeldinga.

– Vi er opptatt av at Stjørdals-Nytt skal utvikle seg videre som gratisavis og at satsingen på s-n.no fortsetter. Etter en helhetsvurdering fant vi det derfor riktig å la Polaris Media Midt-Norge komme sterkere inn på eiersiden. Polaris Media er en stor nasjonal medieaktør med hovedkontor i Trondheim. De har vist at de har et langsiktig perspektiv med sine eierskap i ulike mediehus og at selskapene de eier gis stor frihet til å utvikle seg, fortsetter han.

Fortsetter som leder

Paal Larsen og Dag Larsen fortsetter i selskapet som henholdsvis daglig leder og markedssjef.

Etter kjøpet av 40 prosent av aksjene i Midt-Norsk Avisdrift AS består Polaris Media Midt-Norge av ni mediehus og én gratisavis. Avisene har til sammen 113 000 abonnenter og 329 000 lesere.