Det blir ikke Matdager i sommer

For få deltakere skal være årsaken.

Svend Eggen ved Camp Eggen har fått stor oppmerksomhet med sin grilling av hel gris på matdager. Nå kan det være slutt.  Foto: Jon Håkon Slungård

Kultur

– Alle arrangement er avhengig av økonomi, også dette, sier prosjektleder for Matdagene, Odd Petter Haugseth i Stjørdal Næringsforum.

Haugseth beskriver Matdagene i juni som «et særs vellykket arrangement fra år en». Oppstartsåret 2014 kom det i overkant av 20 utstillere. Neste år økte antall til 60. Men i 2016 var det tilbake til 35 . Da ble det ikke nok deltakere til å få sammen økonomien, forteller Haugseth.

Mistet bøndene

Bondens marked kom på banen med 18 deltakere i 2015, men de kom ikke tilbake i 2016.

- Vi har ikke fått noe entydig svar på hvorfor, men det kunne virke som at de ikke var helt fornøyd med at de ikke ble stående sammen i Gågata, sier Odd Petter Haugseth. Det med plasseringen hadde ifølge Haugseth praktiske årsaker.


 

- Med så mange som 18 deltakere som skulle stå sammen, ble det vanskelig med gatelys imellom, bord og benker og kafeer. Noen av utstillerne ble stående litt fra hverandre. Det skapte stor misnøye, ble en snakkis. Men det er også mulig at Bondens marked ser seg mer tjent med å prioritere andre arrangementer.

Synes det er synd

- Både Stjørdalsmartnan og Matdagene ryker. Det vil merkes i sommer?

- Ja, jeg er opptatt av at det skal være liv og røre i byen. Det er synd. Vi har vært heldige med været, vi har fått veldig god hjelp støtte fra handelsaktører i sentrum og fra publikum. Og vi har hatt en fantastisk komitee bestående av folk som styrer med mat og drikke i Stjørdal.Mister arena

Haugseth forteller han har snakket med restauranter i sentrum som har gledet seg til matdager, og de synes også dette er triste nyheter, påpeker Haugseth.

- For mange var det en gylden anledning til profilering. Til å lage småretter og møte folk i gata. Matdagene var en fin arena for å vise fram hele bransjen, sier han.

- Skulle det ikke vært prøve litt videre?

- Da måtte vi ha øket deltakerprisen betydelig, og det tror jeg ikke hadde gått. Jeg sier ikke at matdagene ikke skal arrangeres mer, men det må være en finansiering som er trygg. Med band, lyd og scene og sånne ting også, må det nesten være det. Håper jo at matdagene kan komme tilbake, kanskje i en litt annen form. For det er aktører i Stjørdal som vil savne denne arenaen for å vise seg fram, sier Odd Petter Haugseth.


– Det skulle vært litt gråere vær

Ikke alle vil ha godvær på Matdagene i Gata.


Noe skjer

Helt arrangementsfritt blir det likevel ikke i Gågata i sommer. Det blir sykkelritt, konsert med Sie Gubba, arrangement i forbindelse med Blues in Hell og Stjørdalsdager, blant annet.

Prosjektleder Odd Petter Haugseth forklarer at inntektene ikke dekker alle timene som går med til å arrangere Matdagene, og at den økonomiske risikoen blir for stor. Daglig ledelse og styre satte dermed ned foten.