Hvor godt orientert er du?

Kan du svare på spørsmålene i denne lokale nyhetsquizen? Prøv da vel!