Skal samle inn millionbeløp til nytt orgel

Det snart 70 år gamle orgelet i Hommelvik kirke er full av feil og må skiftes ut.

Torkil Skille finner stadig nye feil på det snart 70 år gamle orgelet i Hommelvik kirke. Nå skal det byttes ut.  Foto: Anders Fossum

Kultur

En komité bestående av kantor Torkil Skille, menighetsrådsmedlem Knut Arne Mørreaune, kirkeverge Olav Jørgen Berg og musiker Ingrid Nyhus har startet en innsamlingsaksjon til inntekt for nytt orgel i Hommelvik.