Danseren Ina Teresa Winter på hjemmebane:

Sterkt av samfunnsengasjerte dansere

Danseforestillinga med tittelen Prosjekt Holmgang som Heilar Dansekompani framførte to ganger i Lokstallen lørdag ettermiddag, ble en sterk opplevelse.

Tetthet, ekte og skarpe blikk understreket budskapet til danserne.  Foto: Einar Hugnes

Kultur

Ina Teresa Winter fra Stjørdal og fire andre danserne viste da også et ekte samfunnsengasjement fra scenen.