General Armfeldts krigstog i Trøndelag:

– Flere tusen mann kom trampende ned bakkene mot gården her

Gårdsfolket i Forradal ble ribbet for livsgrunnlaget.

Svenske soldater tok det de kunne gjøre seg nytte av for å holde sulten og frosten unna. Det gikk hardt ut over sivilbefolkningen i Forradal og Hegra. Mange mistet hele livsgrunnlaget sitt.  Foto: Anders Hansson (illustrasjon)

Kultur

– Etter at svenskene hadde tatt alt som fantes, var de som bodde på gården fullstendig «snepp og snau»!