Arrangerer tur til Karolinerspelet i Tydal

Karolinerguide på turen blir Alf Daniel Moen.

Illustrasjon: Stjørdal museum Værnes 

Kultur

Karolinersoldatenes retrett fra Trøndelag gjennom Selbu og Tydal var en av de største katastrofene i svensk militærhistorie.

Tilbaketoget skjedde på nyåret 1718–1719. En hel armé frøs ihjel under marsjen over fjellet vest for Handöl.

Dramatisk

General Armfelt sto i spissen for karolinerne og hadde i flere måneder ledet et angrep mot Trøndelag. Da han fikk beskjed om at svenskekongen Karl XII var død, besluttet Armfelt at armeen skulle returnere til Jämtland over fjellet. Avmarsjen skjedde fra Tydal.

Karolinerspelet som settes opp i Tydal, handler om da Armfeldts hær på fem tusen kom til Østbygrenda i Tydal nyttårsaften i 1718. Der slo de leir før de skulle starte på siste etappe over fjellet. Det handlet om en utmattet hær. De slaktet ned buskap for å få mat, de rev hus for å skaffe brenne til bål som de kunne varme seg på. Karolinerne tok klær og skinnfeller.

Det ble et veldig dramatisk møte mellom armfeldthæren og Tydals befolkning. Dramatikken gjenfortelles i spelet.

Guide

Stjørdal museum Værnes og busselskapet Aarbuss setter opp til tur Karolinerspelet fredag 18. januar. Avreise er fra museet på ettermiddagen.

Karolinerguide på turen blir Alf Daniel Moen. På vei til Tydal stopper bussen hos Vertshuset Caroline som serverer buffet.