Får støtte på 500.000 til nye kunstprosjekt

Astrid Vikaune (fra venstre), Jarle Førde, Kalle Eriksson og Elin Auneønsker å forandre Stjørdal gjennom kunsten.   Foto: Bjørn Fuldseth

Kultur

Stjørdal er en av få kommuner som fikk tilslag på søknader hos KORO i år. Prosjektene har fått inn tilsammen en halv million kroner til å utvikle en plan og innhold for den visuelle kunsten i byen.