Her blir det både arkeologiske utgravinger og bygging av fuglekasser

Bildet er fra kurset i fuglekasse-bygging i fjor.  Foto: Stjørdal Museum Værnes

Kultur

Første uka i juli inviterer Stjørdal Museum og Husflidslaget til aktivitetsuke for barn.

Målet med tilbudet er å gi barna mulighet til å lære husflid, tradisjoner og håndverksteknikker i overføring fra voksne i et historisk miljø.

Ny aktivitet hver dag

Aktivitetsuka for barn er et samarbeid mellom Stjørdal Husflidslag og Stjørdal museum Værnes. Tilbudet gjelder for barn som er født i årene 2007 - 2011. Aktivitetene starter mandag 1. juli og vil holde på uka ut. Kurset har plass til 32 barn.

Deltagerne blir delt inn i fire grupper og skal ha en ny aktivitet hver dag.

Her får barna mulighet til å være arkeologer for en dag. Kursleder er Helle Vangen Stuedal som er arkeolog og konservator ved Stjørdal Museum.

Det blir trearbeid og bygging av fuglekasser. Her er det Bjørn Sten som leder arbeidet. Street Art er en annen aktivitet. Her er Guri Skei Fjeldseth leder.

Humleskole

Berit Håland Forbord tar barna med på makraméarbeid, og Tor Bollingmo holder humleskole.

Dagsplanen under sommeraktivitetene starter med frileik i Prestegårdshagen hver morgen. Så blir det aktivitet med innlagte pauser.