Fikk utdelt SVs miljøpris:

Over 300 elever har deltatt i prosjektet til Korstad-brødrene

Pris for skoleprosjekt. Fra venstre: Oddvar Nergård (rektor Hegra barneskole), Gudrun Lidal (SV), Preben Korstad, Kristoffer Fordal, Jørgen Korstad og Morten Harper (SV).   Foto: Guro Storli Aune

Kultur

Jørgen og Preben Korstad har laget et undervisningsprosjekt som nå er blitt brukt på barneskolen i Hegra.