Hyller lokalt musikkliv med talkshow og konsert – og kanskje kommer Sphinx

Stein Larsen (fra venstre), Leif Terje Nilsen og Ole Ivar Teigen innviterer musikkinteresserte til mimrekveld og konsert i Kimen kulturhus.  Foto: Bjørn Fuldseth

Kultur

Det inviteres til mimrekveld der man blåser liv i 20-40 år gammel musikk og historier fra de gylne 80-årene og fram til i dag. Det hele skjer i storsalen i Kimen lørdag 25. januar.