Fabalaktige lurenisser skapte julestemning

Kultur

Fortjent hyllest for imponerende innsats i julespill.