Har pløyd gjennom krigsbøker for å lage forestilling om Stjørdals mørkeste år

Arrangementskomitéen, bestående av blant annet idéskaper Ole Hammer (t.h.) og leder i Skatval Hornmusikklag, Morten Solli, jobber for tiden med koordinasjonen til høstens krigsforestilling Fem Mørke År søndag 18. oktober i Kimen kulturhus.  Foto: Runar Vollan

Kultur

– For hornmusikken blir dette en helt ny måte å fremføre musikk på