Tar vare på denne fotohistoriske skatten

Kåre Forbord, Kjell Petterson (historielaget) og OlavBævre med fotoalbumene som ble overlevert til historielaget  Foto: Richard Bakken

Kultur

Nylig fikk Stjørdal historielag en skikkelig skatt. Olav Arne Bævre, seniorforskeren på Nibio hadde sin arbeidsplass på Kvithamar i 30 år. Nå er han engasjert med bevaring av blant annet historiske dokumenter herfra og fra de andre forsøksgårdene i Midt-Norge etter nedlegging.