Søkte om 4,3 millioner - fikk null kroner i koronastøtte

Thorunn Wikdahl nekter å gi opp det hun tror vil bli en ny turistattraksjon og fremtidig næringsaktør i Stjørdalsområdet.  Foto: Eirik Haldberg

Kultur

Stimuleringsordningen i forbindelse med koronapandemien skulle sikre gjennomføring av arrangementer. Men grunnlegger av Yggdrasil Teater AS, Thorunn Wikdahl, opplever at de står igjen med regninga.