Kraftig nedgang i besøket: – Det blir et vanskelig år

Kinoen i Stjørdal holder til i Kimen kulturhus.   Foto: Bjørn Fuldseth

Kultur

Både Trondheim og Steinkjer kino hadde større nedgang enn Kimen kino i fjor.