Endelig skal de vise fram prosjektet de har brukt måneder på

Bjørg Eigard er klar til å overlevere de lilla kirketekstilene til Stjørdal kirke og sogneprest Per Anton Leite på onsdag.  Foto: Jon Håkon Slungård

Kultur

Da Stjørdal kirke stod ferdig i Kimen kulturhus, manglet den deler av utsmykningen som alle kirker har. Onsdag kommer man et nytt steg videre.