– Det er mye rart i denne bygda, som en gjerne kan sparke mot