Travel rektor må «slå av håret» før dagen kan begynne