Tilbudet er vellykket i Stjørdal – nå prøver denne bygda seg på det samme