MGP-Sophie (9) åpner kulturfestivalen på friluftsområdet

foto