Kultur

Hedret revynestor fra scenen: «Herre va for dæ, Trond»

De ti revyartistene snudde seg mot bildet av Trond Grandalsmo på storskjermen og klappet lenge. Det ble en verdig avslutning på en jubileumsrevy der Trond skulle vært med i mange av numrene. Foto: Einar Hugnes