De startet med å skrive stykket for seks år siden. Nå skal 114 sider med tekst pugges

foto