Endelig Jul i Stjørdal: Stor oppslutning om fakkeltoget og julefesten i Kimenparken

foto