Kultur

Endelig Jul i Stjørdal: Stor oppslutning om fakkeltoget og julefesten i Kimenparken

Musikere fra mange korps under ledelse av dirigent Espen Andersen hadde æren av å starte julefesten i Kimenparken. Foto: Einar Hugnes