Musikalsk klenodium gjøres tilgjengelig: – Jeg solgte stabler av kassetten