Opera Jernverket har sett seg tvunget til å søke Malvik kommune om økonomisk bistand etter at sommerens tre forestillinger med "Forbudsrepublikken" gikk med 71.416 kroner i underskudd.

Kraftig redusert budsjett

Det opprinnelige budsjettet ble kraftig redusert for nykommeren, som inviterte til sine tre første utendørs operaforestillinger på området til Mostadmark Jernverk, som ligger ved Foldsjøen og utløpet av elva Homla.

Det opprinnelige budsjettet besto av summer som var fullpris på alle tjenester, og var på 1,3 millioner kroner. Men uten å få respons på sine søknader om økonomisk støtte bestemte styret seg for å forhandle prisene på alle områder. På forespørsel gikk alle kunstnerisk utøvende med på å stille til halvt honorar fordi de hadde stor tro på oppsetningen, skriver Ingrid Nyhus blant annet i søknaden som er oversendt rådmannen i Malvik kommune.

Skåret ned på alt

Vi har skåret ned på alt som var mulig, men hadde hele veien øye for at det kunstneriske ikke skulle lide under pengemangelen. Regnskapet viser også tydelig at vi i siste runde klarte å spare inn ytterligere, og at det opprinnelige budsjettet ble redusert ned til 538.000 kroner, skriver Nyhus.

Lavere inntekter på billettsalg, salg av kaffe, mat, øl og vin og langt mindre tilskudd og sponsorinntekter enn forventet gjorde at utgiftene ble noe større enn inntektene.