Kultur

Barket sammen på scenen 70 år etter masseslagsmålet

Lensmannsbetjent Bjerkan og hans forsterkninger fra Trondheim møter sterk motstand fra sildefiskerne. Betjenten myndig spilt av Jostein Listou. Foto: Thomas Olsen