Her slipper de jubelen løs: – Jeg var «skitnervøs»

foto