Jorulf Husbyn: – Jeg legger ikke opp til å bli en synlig kulturleder

foto