Folk samlet seg på torget, han klekket ut ideen: – Jeg bet på og duret i vei

foto