Her får Eszter (13) den fullsatte salen til å eksplodere i applaus