Om Bladet

14. februar 2017 slo avisene Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet seg sammen til Bladet, lokalavis for Malvik, Meråker og Stjørdal. Stjørdalens Blad ble grunnlagt i 1892 og har siden 70-tallet vært den ledende lokalavisen i området.

Malvik-Bladet ble Avisa dekker kommunene Stjørdal og Meråker. Den omtales ofte bare som Bladet, og har siden 1970-tallet vært den ledende lokalavisen i området. Redaksjonslokalene ligger i Stjørdal sentrum.

Johan Foss var avisens første redaktør (1892-1920), men det er familien Schefte, som har vært den dominerende lokale eierfamilien frem til 1970-tallet.

Avisa er i dag partipolitisk uavhengig, men den startet som et radikalt Venstre-organ, og senere en Arbeiderparti-avis.

Avisen ble da solgt til Trønderpresse AS, videre til Norsk Arbeiderpresse, som senere ble til A-pressen Lokale Medier AS. A-pressen ble senere til konsernet Amedia.

Mediehuset Adresseavisen kjøpte i 2015 pStjørdalens Blad sammen med søsteravisen Malvik-Bladet fra Amedia.

Stjørdalens Blad dekket lenge områdene Malvik, Meråker og Stjørdal, men i 1989 ble Malvik-Bladet etablert som egen avis. Den kom ut to ganger i uken og hadde redaksjonslokaler i Hommelvik. Avisen ble etablert av Stjørdalens-Blad.

Bladet utgis hver tirsdag, torsdag og lørdag.

Godkjent opplag Stjørdalens Blad: 6.055 (2015)
Lesertall: 23.000 (2015)

Godkjent opplag Malvik-Bladet: 2.747 (2015)
Lesertall: 8.000 (2015)
Kilde: http://www.mediebedriftene.no/