Trygg / Lade reddet poeng

Det endte uavgjort mellom Hegra/Skjelstadmark og Trygg/Lade i J13 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår.