Trygg / Lade reddet uavgjort

Trygg/Lade gikk fra 1-4 til 4-4 mot Hegra/Remyra 2 i G14 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst torsdag.