Søker etter ansatte til nyetablering: – Vi vil ha de beste folkene

foto