Konsulentfirma slått konkurs: Klarte ikke å betale skatteregninga