Vil kjøpe denne gården for 3,1 mill. Nå har politikerne sett på saken

Kommunestyret har sagt enstemmig ja til konsesjon etter salget av gården Molde. Foto: Ivar Værnesbranden