Kraftig innteksvekst for Komplett Modul AS, men likevel røde tall