Strømprisen mangedoblet: - Vi betaler over 100 000 kroner mer bare denne ene dagen