Mannen passerte svenskegrensa. Kort tid etterpå ble han avslørt

foto