Tesla planlegger storstilt utbygging: – Kan stå ferdig neste år