Frode (51) er tidligere politi. Nå vil han hjelpe kriminelle tilbake til samfunnet