Krever over 37 millioner fra konkursrammet byggefirma. Nå er mistanke om straffbare forhold også undersøkt

foto