Profilerte investorer kjøper historisk storgård med drøyt 1000 mål eiendom