Vil kjøpe ut Rosenborg og bli eneeier: – Vi ser på dette som ei investering

foto